Het Coach je Leefstijl-programma wordt uitgevoerd door één professional: de leefstijlcoach, die gericht is op het stapsgewijs verbeteren van het leefpatroon om zo een duurzame verandering van de leefstijl te realiseren met als uiteindelijke doel het bewerkstelligen van gewichtsverlies, het verbeteren van de lichamelijke fitheid, het realiseren van gezondheidswinst en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Aanpak in het kort

De huidige leefstijl van de deelnemer is het startpunt van het programma. De regie ligt daarbij bij de deelnemer. Deze stelt zelf, met ondersteuning door de leefstijlcoach, persoonlijke doelstellingen op en koppelt hieraan bijbehorende acties m.b.t. gedragsverandering, waarbij ongezonde gewoontes worden geïdentificeerd en vervangen door gezondere alternatieven. Gedurende het programma worden deze acties opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. Op het moment dat een doelstelling is behaald worden nieuwe acties geformuleerd zodat de deelnemer stapsgewijs opschuift naar gezonder gedrag. Ook is er aandacht voor terugval zodat deelnemers weten dat dit hoort bij het veranderproces. Deelnemers leren terugval te herkennen en leren hoe ze de terugval kunnen ombuigen.

 

AANMELDEN

Om jezelf aan te melden:

  • 18 jaar of ouder en
  • Overgewicht (een BMI tussen 25 en 30) en daarnaast een te grote buikomvang:
    • vrouwen: > 88cm
    • mannen: >102cm of
  • Overgewicht (een BMI tussen 25 en 30) en daarnaast (een verhoogd risico op) diabetes, hart- en vaatziekten, artrose en/of slaapapneu of
  • Ernstig overgewicht hebt (een BMI van meer dan 30) en
  • Je super gemotiveerd bent om 2 jaar aan de slag te gaan

Wil je weten wat je BMI is? Check het HIER 

 

Om je aan te melden klik je links op de button met de dag en tijd naar jouw keuze en je ontvangt een vragenlijst (intake) die je mag invullen, zodat ik alvast wat meer over je krijg te weten.